Udruženje za podršku vaspitanju
i obrazovanju Šabac

Programi stalnog stručnog usavršavanja
koji se ostvaruju izvođenjem obuke i organizovanjem stručnih skupova,
odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.Izdvojili smo izjavu

Ako osećate potrebu da
svoj posao ili funkciju,
vezane za vaspitanje i
obrazovanje, obavljate bolje
i uz profesionalnu podršku,
upoznajte se sa našim rezultatima
i mogućnostima koje nudimo!

O programima

PROGRAM 1 - (Ne)vidljivo vaspitanje-ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika PROGRAM 2 - Mi i oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini njihovog prevazilaženja PROGRAM 3 - Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spojašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem Rezervisani termini za realizaciju seminara

Program 1, kat. broj 12: (Ne)vidljivo vaspitanje-ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Ugled, kako ga steći i održati;

Pauza;

Niovi uticaja i nivoi promene;

Pauza;

Međulјudski odnosi kao glavni kontekst vaspitnog procesa - atmosfera u školi

Pauza;

Identitet: cilјevi, misija, vizija i pripadanje;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure! Deca, uragan u školskim klupama;

Pauza;

Identitet odelјenja i veštine uspešne integracije;

Pauza;

Timski rad: celina je više od zbira delova;

Etos odelјenja – pitanja koja treba postaviti;

Pauza;

Pogled u budućnost - etos u razvojnom planu odelјenja;

Evaluacija seminara;

Program 2, kat. broj 122: Mi i oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini njihovog prevazilaženja

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Temelјi saradnje;

Pauza;

Sistem je dobar koliko i svi mi;

Pravila saradnje;

Pauza;

Saradničke uloge;

Pauza;

Hijerarhija u saradnji: ko ovde kosi, a ko vodu nosi?!;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure!;

Škola kao zona otvorenog dijaloga: poruke koje šalјemo deci;

Pauza;

Izaći na kraj sa drugima i sa sobom: upravlјanje komunikacijom kao faktor kvaliteta saradnje u školi;

Pauza;

Upravlјanje komunikacijom: vežbom do savršenstva;

Pauza;

Rešavanje konkretnih problemskih situacija: kad ono što radiš ne daje rezultate, radi nešto drugo!;

Evaluacija seminara;

Program 3, kat. broj 126: Ne možeš sve sam! – Kako izgraditi unutrašnju i spojašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem

Ciljne grupe:
1. nastavnik razredne nastave 2. nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 8. nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 13. vaspitač u domu učenika 15. stručni saradnik u školi 16. saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik)

Teme

1. dan

Uvod i integracija;

Prepoznaj problem!;

Pauza;

Prihvati svoj deo odgovornosti!;

Pauza;

Šalјi dalјe i traži povratnu informaciju: širenje unutrašnje mreže;

Pauza;

Napravi plan dalјeg postupanja!;

Evaluacija prvog radnog dana;

2. dan

Uvod u drugi radni dan - bez cenzure! Neznanci, poznanici ili saradnici?;

Pauza;

Spolјašnja mreža podrške;

Pauza;

Širenje spolјašnje mreže podrške - vežbanja;

Pauza;

Zaklјučci, ideje i predlozi;

Evaluacija seminara;

Rezervisani termini za realizaciju seminara

SVI REZERVISANI TERMINI OD 15.MARTA DO 30. AVGUSTA
OTKAZANI SU ZBOG AKTUELNIH ZDRAVSTVENIH PROBLEMA I
I UVOĐENJA VANREDNOG STANJA U NAŠOJ ZEMLJI


Tek po prestanku vanrednog stanja u našoj zemlji, i donošenju odluke Ministarstva prosvete o organizovanju obrazovno vaspitnog rada, moći će da se sa svakom školom i domom učenika ostvari kontakt tj. dogovor oko novog termina.
Udruženje garantuje realizaciju svih seminara koji su naručeni, podrazumevajući i mogućnost da termini mogu biti prebaceni u školsku 2020/2021. godinu.

STANJE NEREALIZOVANIH SEMINARA
16. MARTA 2020g.


*********************************************************
*********************************************************

* MART*

14. i 15.03.: Osnovna škola "Svetozar Miletić" Zemun, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

21. i 22.03.: Pravno birotehnička škola "Dimitrije Davidović" Zemun, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"

28. i 29.03.: Tehnička škola Smederevo, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"


* APRIL*

04. i 05.04.: OŠ "Andra Savčić" Valjevo, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"


* MAJ *

09. i 10.05.: Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Sombor, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

16. i 17.05.: Osnovna škola "Dragoljub Ilić" Dračić, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

30. i 31.05.: Osnovna škola "Dositej Obradović" Opovo, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"


* JUN *

13. i 14.06: Muzička škola "Kosta Manojlović" Smederevo, program 12: "(Ne)vidljivo vaspitanje - ugled, atmosfera i identitet škole u funkciji vaspitanja učenika"

20. i 21.06.: Tehnička škola Aranđelovac, program 126: "Ne možeš sve sam - Kako izgraditi unutrašnju i spoljašnju mrežu podrške nastavniku i učeniku koji ima problem"

27. i 28.06.: Ekonomska škola Velika Plana, program 122: "Mi i Oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini za njihovo prevazilaženje"


* AVGUST*

Termini u ovom mesecu su rezervisani samo kao ORJENTACIONI, a POTVRĐUJU se ili BRIŠU u poslednjoj nastavnoj nedelji DRUGOG polugodišta 2019/2020..

Uslove su prihvatili i najavili se:
1. Prva obrenovačka osnovna škola, Obrenovac;
2. Dom učenika srednjih škola Kragujevac
3. Osnovna škola "Petar Kočić" Temerin

POSEBNE REZERVACIJE ZA ŠKOLSKU 2020/2021.:
1. Osnovna škola "Posavski partizani" Obrenovac - oktobar 2020